Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai


Mã CK


5602Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng NaiDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng NaiGiới thiệu về doanh nghiệp


Hoạt động kinh doanh khai thác chợ và hoạt động kinh doanh xe gắn máy, dịch vụ; …Vốn điều lệ


40.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.134.200Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


19/12/2018Giá khởi điểm


28.400Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


2.134.200Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.960.000Ngày phát hành


19/12/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán