Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Phát triển Nhà Bình Đa


Mã CK


5586Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình ĐaDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng NaiGiới thiệu về doanh nghiệp


Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình công ích; …Vốn điều lệ


150.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.203.500Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


11/10/2018Giá khởi điểm


14.600Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


2.203.500Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


2.203.500Ngày phát hành


11/10/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán