Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh


ABS làm đại lý đấu giá CP của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà TĩnhỦy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnhtổ chức phát hành cổ phầnCông ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà TĩnhSố 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhNgành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích; Hoạt động xây lắp, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng, thiết bị dịch vụ về môi trường, điện, cây xanh, …164.383.820.000 đồng10.000 đồng/cổ phần10.642 đồng/cổ phần
4.858.600 cổ phần
4.858.600 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/01/2019 đến 15h30 ngày 15/02/2019+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2019+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


08h30 ngày 22/02/2019+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 23/02/2019 đến 16 giờ ngày 01/03/2019
Từ ngày 26/02/2019 đến ngày 01/03/2019


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS