Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang


Mã CK


5596Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha TrangDoanh nghiệp chủ sở hữu


Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh HòaGiới thiệu về doanh nghiệp


Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Thoát nước và xử lý nước thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;…Vốn điều lệ


60.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


644.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


05/12/2018Giá khởi điểm


11.700Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


644.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


644.000Ngày phát hành


05/12/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán