Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP LILAMA 69-2


ABS làm đại lý đấu giá CP của CTCP LILAMA 69-2Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCPCông ty Cổ phẩn LILAMA 69-2Số 26 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải PhòngNgành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp82.982.430.000 đồngĐấu giáBán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác10.000 đồng/cổ phần13.900 đồng/cổ phần
3.730.515 cổ phần
0 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 26/11/2018+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/11/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


08h30 ngày 03/12/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 04/12/2018 đến 16 giờ ngày 10/12/2018
Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 11/12/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS