Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng


Mã CK


5610Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm ĐồngDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm ĐồngGiới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất và kinh doanh VLXD; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Hoạt động xuất, nhập khẩu.Vốn điều lệ


85.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


1.500.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


26/03/2019Giá khởi điểm


30.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


10Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


1.500.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.500.000Ngày phát hành


26/03/2019Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán