Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Giấy Việt Trì


ABS làm đại lý đấu giá CP của CTCP Giấy Việt TrìTổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHHCông ty Cổ phần Giấy Việt TrìĐường Sông Thao, phường Bến gót, thành phố Việt Trì, Phú ThọNgành nghề kinh doanh: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Kinh doanh các sản phẩm bột giấy73.450.000.000 đồng10.000 đồng/cổ phần27.100 đồng/cổ phần
2.130.050 cổ phần
2.130.050 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 23/11/2018+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


10h00 ngày 30/11/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ ngày 07/12/2018
Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS