Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex


Tổng công ty Sông Đà – CTCP


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex


Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội


Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Sản xuất và kinh doanh điện năng; tư vấn xây lắp các công trình điện


569.999.930.000 đồng


10.000 đồng/cổ phần


55.100 đồng/cổ phần


3.932.400 cổ phần


0 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/02/2020 đến 15h30 ngày 17/03/2020


+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/03/2020


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký09h00 ngày 25/03/2020


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 25/03/2020 đến 16 giờ ngày 31/03/2020


Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 01/04/2020