Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18


ABS làm đại lý đấu giá CP của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nộitổ chức phát hành cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18Số 193 – 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà NộiNgành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, xây lắp, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư …52.635.600.000 đồng10.000 đồng/cổ phần21.000 đồng/cổ phần
564.480 cổ phần
564.480 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 29/11/2017 đến 15h30 ngày 25/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2017+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


08h30 ngày 02/01/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 03/01/2018 đến 16 giờ ngày 12/01/2018
Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 09/01/2018


Vui lòng xem Quy chế của HNX TẠI ĐÂY


ABS