Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang


Mã CK


5577Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên GiangDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viênGiới thiệu về doanh nghiệp


Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; ….Vốn điều lệ


46.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


156.200Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


06/08/2018Giá khởi điểm


100.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


156.200Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


 Ngày phát hành


06/08/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán