Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa


Mã CK


5595Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh HòaDoanh nghiệp chủ sở hữu


Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh HòaGiới thiệu về doanh nghiệp


Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Tư vấn quản lý dự án công trình cấp thoát nước; Tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình;…Vốn điều lệ


260.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


7.340.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


05/12/2018Giá khởi điểm


13.200Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


7.340.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


7.340.000Ngày phát hành


05/12/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán