Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Nghệ An


ABS làm đại lý đấu giá CP của CTCP Cấp nước Nghệ AnỦy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Antổ chức phát hành cổ phầnCông ty Cổ phần Cấp nước Nghệ AnSố 32 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnNgành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật …373.859.830.000 đồng10.000 đồng/cổ phần10.300 đồng/cổ phần
9.372.666 cổ phần
9.372.666 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/06/2018 đến 15h30 ngày 16/07/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


15h00 ngày 23/07/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 24/07/2018 đến 16 giờ ngày 30/07/2018
Từ ngày 25/07/2018 đến ngày 30/07/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS