Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Bạc Liêu


Mã CK


5600Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc LiêuDoanh nghiệp chủ sở hữu


Ủy ban Nhân dân Thành phố Bạc LiêuGiới thiệu về doanh nghiệp


Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng khác;…Vốn điều lệ


111.688.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


11.017.600Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


17/12/2018Giá khởi điểm


13.150Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


10Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


11.017.600Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


5.472.700Ngày phát hành


17/12/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán