Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Cảng Nha Trang


ABS làm đại lý đấu giá của CTCP Cảng Nha TrangUBND tỉnh Khánh HòaCTCP Cảng Nha Trang05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh HòaNgành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, …245.390.490.000 đồng10.000 đồng/cổ phần11.900 đồng/cổ phần
1.570.809 cổ phần
1.570.809 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/09/2018 đến 15h30 ngày 02/10/2018+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/10/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


10 giờ 00 phút ngày 09/10/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 10/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2018
Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 16/10/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS