Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp


Mã CK


5579Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng ThápDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng ThápGiới thiệu về doanh nghiệp


Xuất nhập khẩu – kinh doanh xăng dầu,…Vốn điều lệ


1.355.225.860.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


48.040.531Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


07/09/2018Giá khởi điểm


10.600Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


1Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


48.040.531Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


 Ngày phát hành


07/09/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán