Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An


Mã CK


5585Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh AnDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Khánh ViệtGiới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất thuốc lá điếu, Sản xuất bao bìVốn điều lệ


38.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.919.600Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


15/10/2018Giá khởi điểm


15.500Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


2.919.600Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.862.000Ngày phát hành


15/10/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán