Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi


ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn TrỗiCông ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn TrỗiXóm Dân Chủ, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangNgành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng …sau cổ phần hóa18.500.000.000 đồng10.000 đồng/cổ phần12.500 đồng/cổ phần1.781.200 cổ phần943.500 cổ phầnĐiều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/08/2018 đến 15h30 ngày 29/08/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 06/09/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTừ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ ngày 15/09/2018Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS