Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh


ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng NinhCông ty TNHH MTV Duyên hải Quảng NinhTầng 2 khách sạn Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng NinhNgành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ lữ hành, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thương mại, ….19.500.000.000 đồng10.000 đồng/cổ phần15.100 đồng/cổ phần1.763.000 cổ phần0 cổ phầnĐiều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 25/06/2018 đến 15h30 ngày 13/07/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/07/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 20/07/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTừ ngày 21/07/2018 đến 16 giờ ngày 30/07/2018Từ ngày 24/07/2018 đến ngày 27/07/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS