Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk


Mã CK


5605Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk LắkDoanh nghiệp chủ sở hữu


Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk LắkGiới thiệu về doanh nghiệp


Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình công cộng, đô thị. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, xây lắp điện, sơn kẻ vạch đường; Dịch vụ chăm sóc và bảo quản cây xanh đường phố, công viên, tượng đài, rừng cảnh quan; Xử lý hệ thống nước thải, tưới tiêu trong nông nghiệp.Vốn điều lệ


66.200.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.891.200Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


31/01/2019Giá khởi điểm


11.500Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


2.891.200Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


2.891.200Ngày phát hành


31/01/2019Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán