Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk


Mã CK


5604Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk LắkDoanh nghiệp chủ sở hữu


Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk LắkGiới thiệu về doanh nghiệp


Khai thác, xử lý và cung cấp nướcVốn điều lệ


315.200.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


18.348.200Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


31/01/2019Giá khởi điểm


14.300Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


18.348.200Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


15.444.800Ngày phát hành


31/01/2019Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán