Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum


ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon TumCông ty TNHH MTV Cấp nước Kon TumSố 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TumNgành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạchsau cổ phần hóa83.302.000.000 đồng10.000 đồng/cổ phần12.700 đồng/cổ phần5.213.830 cổ phần5.213.830 cổ phầnĐiều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/08/2018 đến 15h30 ngày 19/09/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/09/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 26/09/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTừ ngày 27/09/2018 đến 16 giờ ngày 06/10/2018Từ ngày 28/09/2018 đến ngày 03/10/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS