Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé


Mã CK


5588Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông BéDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông BéGiới thiệu về doanh nghiệp


Trồng cây cao su, trồng cây lâu năm khác, trồng cây hàng năm khác, sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng gỗ nguyên sinh,…Vốn điều lệ


1.230.633.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


41.000.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


25/10/2018Giá khởi điểm


 Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


41.000.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


41.000.000Ngày phát hành


25/10/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán