Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Cà Phê Ea Pốk


Mã CK


5578Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea PốkDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea PốkGiới thiệu về doanh nghiệp


Trồng sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinh, thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bò thịt, bò giống, bò sữa,…Vốn điều lệ


99.475.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


5.692.500Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


20/08/2018Giá khởi điểm


10.200Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


5.692.500Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


4.874.200Ngày phát hành


20/08/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán