Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH MTV 145


ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty TNHH MTV 145Công ty TNHH MTV 145Km 75, quốc lộ 19, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia LaiNgành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình dân dụng; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng…sau cổ phần hóa: 29.769.700.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bảy trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng)10.000 đồng/cổ phần10.000 đồng/cổ phần1.680.306 cổ phần1.680.306 cổ phầnĐiều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 19/10/2017 đến 15h30 ngày 09/11/2017+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2017+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 16/11/2017+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTừ ngày 17/11/2017 đến 16 giờ ngày 26/11/2017Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 23/11/2017


Vui lòng xem Quy chế của HNX TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký tham gia đấu giá dành cho NĐT trong nước TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký tham gia đấu giá dành cho NĐT nước ngoài TẠI ĐÂY


Tải mẫu ủy quyền tham gia đấu giá TẠI ĐÂY


ABS