Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp


Mã CK


5442Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệpDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệpGiới thiệu về doanh nghiệp


Trồng cây cao su; Kinh doanh sản phẩm gỗ cao su; Bán buôn mủ cao su; Bán buôn củi cao su;…Vốn điều lệ


175.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.955.300Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


05/12/2017Giá khởi điểm


10.500Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


2.955.300Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


2.955.300Ngày phát hành


05/12/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán