Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty CP Sài Gòn Cam Ranh


Mã CK


5440Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Sài Gòn – Cam RanhDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viênGiới thiệu về doanh nghiệp


Vận tải hành khách đường thủy nội địa; Vận tải hành khách bằng đường bộ khác; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Dịch vụ phục vụ đồ uống; …Vốn điều lệ


500.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.500.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


23/11/2017Giá khởi điểm


11.180Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


10Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


2.500.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


2.500.000Ngày phát hành


23/11/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán