Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty CP Công trình Giao thông 60


Mã CK


5446Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60Doanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Mua bán nợ Việt NamGiới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng;…Vốn điều lệ


50.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


4.521.145Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


15/12/2017Giá khởi điểm


7.200Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


1Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


4.521.145Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


4.521.145Ngày phát hành


15/12/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán