Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai


Mã CK


5444Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia LaiDoanh nghiệp chủ sở hữu


Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia LaiGiới thiệu về doanh nghiệp


Dịch vụ vệ sinh đô thị; Dịch vụ nước thải; Dịch vụ duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường, vỉa hè, điện công lộ, điện trang trí công viên, hoa viên, công trình thoát nước đô thị; …..Vốn điều lệ


23.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


1.173.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


11/12/2017Giá khởi điểm


13.051Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


1Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


1.173.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.127.000Ngày phát hành


11/12/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán