Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty CP Bất động sản Hà Nội


ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty CP Bất động sản Hà NộiTổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà NộiCông ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà NộiSố 156 ngõ Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà NộiNgành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản và xây lắpVốn điều lệ thực góp hiện tại: 116.000.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ đồng)10.000 đồng/cổ phần19.900 đồng/cổ phần
1.160.000 cổ phần
1.160.000 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 06/10/2017 đến 15h30 ngày 30/10/2017 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2017+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


08h30 ngày 06/11/2017+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Vui lòng xem Quy chế của HNX TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho NĐT trong nước TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho NĐT nước ngoài TẠI ĐÂY


Tải mẫu ủy quyền đăng ký đấu giá TẠI ĐÂY


ABS