Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh


Mã CK


5443Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây NinhDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An GiangGiới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất, kinh doanh xi măng, vôi và thạch cao; sản xuất bê tông và sản phẩm từ xi măng và thạch cao; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.; …Vốn điều lệ


750.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


3.400.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


06/12/2017Giá khởi điểm


12.500Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


3.400.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


3.400.000Ngày phát hành


06/12/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán