Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty Cổ phần Giao thông Long An


Mã CK


5570Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An GiangDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An GiangGiới thiệu về doanh nghiệp


Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Xây dựng công trình công ích; Tái chế phế liệu; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Lắp đặt hệ thống điện; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;…Vốn điều lệ


198.930.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


9.569.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


18/04/2018Giá khởi điểm


10.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


9.569.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


9.569.000Ngày phát hành


18/04/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán