Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng viễn thông Cần Thơ


Đấu giá CP của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng viễn thông Cần Thơ


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng viễn thông Cần Thơ

– Địa chỉ: 102 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

– Ngành nghề kinh doanh: Gia công cơ khí; Sản xuất cấu điện, vật tư bưu điện; Xây lắp ngoại vi cáp đồng, cáp quang; Xây lắp truyền dẫn, chuyển mạch thông tin di động …


– Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng 

– Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 1.185.900 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 15.000 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 15.000 cổ phần 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 21/07/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/07/2017 đến 16 giờ ngày 31/07/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 28/07/2017


Vui lòng xem Quy chế của HNX TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho NĐT trong nước TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho NĐT nước ngoài TẠI ĐÂY


Tải mẫu ủy quyền đấu giá TẠI ĐÂY


ABS