Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng


Mã CK


5438Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Chè Lâm ĐồngDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nướcGiới thiệu về doanh nghiệp


Kinh doanh, chế biến các sản phẩm chè, cà phê,…Vốn điều lệ


45.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.025.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


08/11/2017Giá khởi điểm


14.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


0Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


2.025.000Khối lượng tối đa


2.025.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


 Ngày phát hành


08/11/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán