Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh


Mã CK


5580Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây NinhDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây NinhGiới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết; Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, chuyên ngành cấp thoát nước;…Vốn điều lệ


105.768.270.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


1.798.060Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


05/09/2018Giá khởi điểm


13.060Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


10Bước giá


10Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


1.798.060Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.798.060Ngày phát hành


05/09/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán