Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu


ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh LưuỦy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Antổ chức phát hành cổ phầnCông ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh LưuCầu Đông, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ AnNgành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp40.426.030.000 đồng10.000 đồng/cổ phần10.000 đồng/cổ phần
3.948.103 cổ phần
3.948.103 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


15h00 ngày 25/02/2019+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 26/02/2019 đến 16 giờ ngày 04/03/2019
Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 04/03/2019


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS