Chia sẻ:

Đấu giá CP của Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò


ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa LòỦy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phát hành cổ phầnCông ty Cổ phần Cấp nước Cửa LòKhối 1, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ AnNgành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch …48.269.590.000 đồng10.000 đồng/cổ phần10.100 đồng/cổ phần
2.718.787 cổ phần
2.718.787 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


09h30 ngày 25/02/2019+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 26/02/2019 đến 16 giờ ngày 04/03/2019
Từ ngày 27/02/2019 đến ngày 04/03/2019


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS