Chia sẻ:

Đấu giá Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn

Mã CK

5651


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần (EVNGENCO 3)


Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất và kinh doanh điện năng


Vốn điều lệ

2.062.412.460.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

63.016.948


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

20/04/2020


Giá khởi điểm

31.931


Lãi suất trần

 


Số mức giá

2


Bước khối lượng

1


Bước giá

1


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

63.016.948


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

63.016.948


Ngày phát hành

20/04/2020


Ngày đáo hạn

 


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán