Chia sẻ:

Đấu giá Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông


Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông


Lô 18, khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội


Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế và thi công các công trình viễn thông


50.000.000.000 đồng


Đấu giá


Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác


10.000 đồng/cổ phần


21.801 đồng/cổ phần


2.450.000 cổ phần


2.450.000 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 8h ngày 07/08/2020 đến 15h30 ngày 27/08/2020


+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/09/2020


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký08h30 ngày 04/09/2020


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 04/09/2020 đến 16 giờ ngày 10/09/2020


Từ ngày 08/09/2020 đến ngày 10/09/2020

File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

10. BCTC hop nhat 2019.pdf

11. BCTC tong hop 2019.pdf

2. QD phe duyet PA.pdf

3. Ban cbtt.pdf

4. QD 2129.pdf

5. QD xac dinh gia.pdf

6. XNSH.pdf

7. Dieu le.pdf

8. BCTC 6 thang hop nhat.pdf

9. BCTC 6 thang tong hop.pdf