Chia sẻ:

Đấu giá Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương

Mã CK

5664


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương


Giới thiệu về doanh nghiệp

In ấn


Vốn điều lệ

90.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

4.514.300


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

 


Thời gian đấu giá

11/09/2020


Giá khởi điểm

12.600


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

100


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

4.514.300


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

11/09/2020


Ngày đáo hạn

 


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán