Chia sẻ:

Đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc

Mã CK

5652


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị


Giới thiệu về doanh nghiệp

Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông; …


Vốn điều lệ

500.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

280.000


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

04/05/2020


Giá khởi điểm

14.300


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

100


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

280.000


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

280.000


Ngày phát hành

04/05/2020


Ngày đáo hạn

 


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán