Chia sẻ:

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Mã CK

5658


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Petec Bình Định


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP


Giới thiệu về doanh nghiệp

Mua bán xăng dầu, mỡ phụ, khí dầu mở hóa lỏng và các chế phẩm từ dầu mỏ, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan, …


Vốn điều lệ

40.391.470.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.274.064


Giá trị cổ phần đấu giá

12.740.640.000


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

26/06/2020


Giá khởi điểm

30.810


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

0


Bước giá

10


Khối lượng tối thiểu

1.274.064


Khối lượng tối đa

1.274.064


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

1.274.064


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

26/06/2020


Ngày đáo hạn

 


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán