Chia sẻ:

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Mã CK

5655


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre


Giới thiệu về doanh nghiệp

Thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, …


Vốn điều lệ

36.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

864.000


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

2


Thời gian đấu giá

08/06/2020


Giá khởi điểm

14.630


Lãi suất trần

 


Số mức giá

2


Bước khối lượng

100


Bước giá

10


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

864.000


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

864.000


Ngày phát hành

08/06/2020


Ngày đáo hạn

 


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán