Chia sẻ:

Danh sách NĐT đủ điều kiện đấu giá CP của EVNFinance theo lô


Danh sách NĐT đủ điều kiện đấu giá CP của EVNFinance theo lô


Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá EVNFinance theo lô. ABS trân trọng công bố công văn thông báo trên TẠI ĐÂY.


ABS