Chia sẻ:

CTG (Trung lập – Giá mục tiêu: 29.900 VNĐ): Hoạt động ngoài lãi củng cố đà tăng của lợi nhuận

Chúng tôi dự phóng LNTT năm 2023 của CTG đạt 23.050 tỷ đồng với BVPS 2023F là 24.917 đ/cp. Giá mục tiêu là 29.900 đ/cp tương ứng P/B 2023F ở mức 1,2x lần, và tiềm năng tăng giá 4,5% từ giá hiện tại.

Chúng tôi giữ quan điểm TRUNG LẬP do giá hiện tại đang gần so với giá mục tiêu của chúng tôi.

 

Xem chi tiết báo cáo tại đây: Báo cáo phân tích cổ phiếu CTG