Chia sẻ:

CTCP Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ Công ty CP ĐTPT Sóc Sơn


                


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ như sau:


1.Tên khách hàng: NGUYỄN QUANG TIẾN


Số tài khoản : 018C663638


Cổ phiếu bị giải chấp: DPS


Là người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn


Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị


Số lượng dự kiến bán giải chấp: 866.167 cổ phần


Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 12/07/2018


 


2.Tên khách hàng: NGUYỄN NGỌC TÚ


Số tài khoản : 018C661616


Cổ phiếu bị giải chấp: DPS


Là người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn


Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị


Số lượng dự kiến bán giải chấp: 86.616 cổ phần


Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 12/07/2018


 


ABS