Chia sẻ:

CSV: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 24 03 CSV Earning release 2023

 

Lũy kế cả năm 2023, CSV có kết quả kinh doanh suy giảm mạnh từ mức nền cao năm 2022 khi giá sản phẩm đều hạ nhiệt. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.588 tỷ đồng, giảm -24,5% svck, LNST đạt 209 tỷ đồng, giảm -41% svck. Biên lợi nhuận gộp giảm từ mức 31,4% xuống 25,8% trong năm 2023. Chúng tôi cho rằng triển vọng kinh doanh năm 2024 của CSV sẽ khả quan nhờ hưởng lợi từ giá xút phục hồi khi nhu cầu sử dụng cao.