Chia sẻ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ cổ phiếu PDR

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ như sau:

1.Tên khách hàng: Nguyễn Phát Đạt    

Số tài khoản : 018C928886    

Cổ phiếu bị giải chấp: PDR    
Là người nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

                                                

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 964.000 cổ phần

Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 10/11/2022 đến ngày 14/11/2022


Trân trọng!