Chia sẻ:

Công bố thông tin về việc nhận đăng ký đặt mua

 CTCP Chứng khoán An Bình là tổ chức tư vấn và đại lý phát hành CBTT về việc đăng ký nhận mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam trong đợt chào bán ra công chúng năm 2021.

Hướng dẫn theo chi tiết như sau: