Chia sẻ:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm người nội bộ – Kiểm toán nội bộ

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT24 ngày 06/05/2024 của HĐQT, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty như sau:

Bản cung cấp thông tin_KTNB_Nguyễn Thùy Linh_public

CBTT bổ nhiệm KTNB_SGDCK

CBTT bổ nhiệm KTNB_SSC

Quyết định số 15.QĐ.HĐQT24 vv Bổ nhiệm KTNB