Chia sẻ:

Công bố báo cáo giao dịch của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình công bố Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu ABW của cổ đông lớn – ông Chu Văn Mân

Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn